ردپای خـــــ♥ــــدا خـ‗__‗ـدایـ ‗__‗ـا . . . یـ‗__‗ـا فــریـ‗__‗ـاد در گـــلـ‗__‗ـویم را بگــیـ‗__‗ـر یـ‗__‗ـا بـغـ‗__‗ـض گـلـ‗__‗ـو گــیـ‗__‗ـرم را . . . هـ‗__‗ــر کـ‗__‗ـدام راه دیـــگـ‗__‗ـری را بـستـ‗__‗ـه ܓ✿ܓ✿ܓ✿ هوا گرفته بود باران میبارید کودکی با تصور کودکانه ی خود به آسمان نگاه کرد و گفت: خدایا! گریه نکن ،درست میشه ما آدما یه روزی بنده ی خوبی میشیم........ ܓ✿ܓ✿ܓ✿ قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند می شود همه از هم می پرسند " چه کس مرده است؟ " چه غفلت بزرگی که می پنداریم خدا ترا برای مردگان ما نازل کرده است . ܓ✿ܓ✿ܓ✿ روی پای تر باران به بلندی محبت برویم. در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز كنیم. كار ما شاید این است كه میان گل نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم ܓ✿ܓ✿ܓ✿ اهل كاشانم. پیشه ام نقاشی است: گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق كه در آن زندانی است دل تنهایی تان تازه شود. چه خیالی ، چه خیالی ، ... می دانم پرده ام بی جان است. خوب می دانم ، حوض نقاشی من بی ماهی است. اهل كاشانم نسبم شاید برسد به گیاهی در هند، به سفالینه ای از خاك "سیلك". نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد. پدرم پشت دو بار آمدن چلچله ها ، پشت دو برف، پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی ، پدرم پشت زمان ها مرده است. ܓ✿ܓ✿ܓ✿ کوله بارَم بَر دوش، سَفری باید رفت ... سفری بی همراه ... ، گُم شدن تا ته تنهایی مَحضـ .... یار تنهایی من با من گفت : هر کُجا لرزیدی .. از سفرترسیدی .. تو بگو .. از ته دل... من خُــ ـدا را دارم ... ܓ✿ܓ✿ܓ✿ چگونه می شود از خدا گرفت چیزی را که نمی دهد؟ می گویند قسمت نیست، حکمت است... من قسمت و حکمت نمی فهمم... تو خدایی... طاقت را می فهمی...مگر نه؟ ܓ✿ܓ✿ܓ✿ خدایا کسی را که قسمت دیگری است سر راهمان قرار نده... تا شبهای دلتنگیش برای ما باشد و روزهای خوشش برای دیگری... دکتر شریعتی ܓ✿ܓ✿ܓ✿ گآهـــے خیآلـ میکـُنَم روی دَستــِ خُدا مآنده اَم ...خَسته اش کرَده اَم خودَش هَم نمیداند بآ مَن چه کُند...! ܓ✿ܓ✿ܓ✿ میـــدانـــم خـــــــدا، یکــــروز میـــفهمـــــی کــه خیلــــی دوســـتـــتـــــــ دارمـــــــ . . . و آنـــوقـــت بــــا خـــودت میـــگویــــــی : کــاش تمـــام دعـــاهــایـــش را مستجـــاب میـــکردم ! بنــــده خـــوبـــی بــــــود...! ܓ✿ܓ✿ܓ✿ http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com 2018-12-13T19:46:06+01:00 text/html 2018-01-21T19:16:47+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ...::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/188 <font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><img src="https://s.cafebazaar.ir/1/icons/ir.sabapp.SalatKid_512x512.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="texttop"><br><br><br><br><br>ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ " ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ، ﺫﻭﻕ ﻧﻤﯽ&nbsp;ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ !<br>ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﮐﻌﺖ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﮐﯿﻒ&nbsp;ﻧﺪﺍﺷﺖ !<br>ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،<br>ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻤﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ<br>"ﺧﻼﺹ " ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...<br>ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ<br>ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ...<br><br><br><br>ﻧﻪ<br><br><br>ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ "ﻧﻤﺎﺯ " ﻧﯿﺴﺖ<br><br><br>ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﯾﮏ "ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﻗﻮﯼ " ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﭘﻠید یها ﺭﺍ.<br>ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺷﺪ " ﮐﯿﻤﯿﺎ " ﻭ ﻣﺲ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻼ ...<br>ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ،<br>ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻞ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻭ، ﻣﯽ ﺷﺪ<br>ﻣﺮﻫﻢ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ،ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﻩ ﮐﻠﯿﺪ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﻌﺎﺩﮔﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ....<br>ﺧﺪﺍﯾﺎ ! ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺳﺨﺎﻭﺩﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ،<br>ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ.<br>ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻢ،<br><br>&nbsp;<br><br>"ﻧﻤﺎﺯ " ﺷﻮﺩ .... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ !</font> text/html 2016-02-01T16:04:44+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..:سخت نیست ::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/185 <font style="font-weight: bold;" size="2"><br></font><img style="width: 515px; height: 319px;" src="http://uupload.ir/files/y36e_49984_doll_p.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><br><br></font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">❤️</span></font><font style="font-weight: bold;" size="2">خوب بودن زیاد سخت نیست<br>کافیست مهربانی کنی<br>زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند ، همین خوبیست ...<br>وقتی برای همه خیر بخواهی همین خوبیست ...<br>وقتی محبتـت بی منت باشد<br>وقتی عشق بورزی<br>وقتی زیبایی اشخاص را بـبـینی<br>وقتی خوبی هایشان را بـبـینی<br>همین خوبیست ...<br><br>مهم نیست که آدم ها چگونه اند<br>مهم نیست جواب سلامت را میدهند یا نه<br>تو سلام کن<br>سر به سر دلشان بگذار<br>شیطـنت کن<br>بـخند<br>همین خوبـیست ...<br>مهم این است که تو خوب باشی<br>آن ها روزی دلشان برای خوبی هایت تنگ می شود<br>باور کن ...<span style="color: rgb(255, 0, 0);">❤️</span><br><br></font><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="1"></font><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><br><br></font> text/html 2015-12-22T08:50:58+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::اِمروز روز اول دی ماه است !!::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/184 <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></p><p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><img style="width: 424px; height: 298px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhQUEhQUFRUUFBUUFBUUFxcXFxUVFRUXFxQWFRQYHCggGBolHBUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGiwkHR4sLCwtLCwsLCwtLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIANcA6gMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAADAAECBAUGBwj/xAA8EAACAQIEBAQEAwcDBAMAAAABAgADEQQSITEFBkFREyJhcQcygZFCofAUI1JiscHRU3LhM0OS8RU0gv/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAABAgMFBAb/xAAlEQEBAAIBAwQDAQEBAAAAAAAAAQIRAxIhMQRBUWETIjJxoSP/2gAMAwEAAhEDEQA/AOE4bzVVRy4qVQDluCxbY28xP/O80U51aoa4akKxqqU85+WmbhguXVTqTcEbmcE2JNrCEwuMKfKSCdLjQ676wDsMXwsqquDTym5yqSbAdWJ6espNVKnzN6jp7WHaUW405p5A25F7ka201/57CVjxQ3UsFOXQaAC3fTrPPnw/DfDmviuhw4dxcL1Gnf1kC2d8mv8AMRuT/aWKNY1EzI3S5F9Qdhp09DLOAw4prmPzfiJ6H37zyZW4+Xqxsq/w3BBRe333mnQp3N5lYDGF2yoGyjdjqP0ZsqzDf/M8ee9923VPZYpoIZBrM2irMb3soPWaOGYEEAzGzSVmn/eWqKytQp6y5T0koyTUWkwsiIWkt4klJZDEBJqIEgBJhY+SEKy4AWFpNRpJ5ZMLGjIGxk0k8scLHEo5Y8lliyzQkYrSWSILAI2jQjC8gZUKotIwjLI5IyfLEcRop3GAqPYya1vaV44MA0MNj2Q6GxHXrOm4BXFW5dvNa9tbEdTbqZxvim1tJc4ZjjSdWHQ6i/TqPX2mXJxzKNOPPprvhVVTZdTfQLffoWOw9pu4SoSoz2z9h07TCo8RpBAaYzXF9On+89Jq4bO6grbUam+g/wAmcbkny6Uks3Ks1Ky3AZhcmwA212vNWmoFgO0zsNgApufMT31mqlO+8wy0Q+GlqAopLOSQjIkELTkY4WCElhZAKZKMJrHkL6269oQwI4ElGUyQWaFZs0UkFkoQuk4EVhFEBL6kFFGZI4lBFhGkxAuNZUKnaQkssjAnyvFFFO4wKKKKAKSEjFAOh5a4kqOFe5RjqOgPQnvPSeH4hja4AQDQD/E8XR7Tu+TePZ/3TasAchOv0A+s8HrODc6sXr9Py6/Wu8XEljZF0H4ugMRwtRj5qhA7Lp+cqUKdWoN8g9P1vNbBYUILC/1NzORl+seuruETKALk+8tCDprtDqJnussiyxwI8kspKUpca4j+z0mfdvlRf4nYgIv3ufpLgE4nj/Fkbi2Fw9RsqU1NQE7Gs6nJe+gAHX1m3Fx3O/53K3TqMLSdKILAtV3bvmOp+xJH0lnibVVou1FA9QKcik2BboLw9P8A9frrJqxkTtdhmcMxdRMOr43w6TjV7HyC58ouetu15pYfHU6hASojGwaysDoeukp8Y4ZRxVPwa4DKSDluQbjYixlPhHJ2Gw2IOIpKVYgIBmuqi1jlHc2E13jfPn4Jf4lxqjQaklV7PWbLTUAsWPsNh6maF5n4DiFDEmoadmNGoaTNlGjga5WIuRIcd5goYNUOIYr4jZUAUsSfYQ6bvWu421RJKJGnsD3F/wBXmdxfmDD4Vqa13ytVICLYkt5gOnTWLGW3szrSaOBGaSWWSJEixELBVkvGEYrxRWlE+Uop0PC+TcXiFzJT8tr3OnsNepgeKcrYnD/9SmfW2ttL2PradtgxIo5jQBRRRQBQ+ExDU3V0NipuDARQD27lbiwxNJammbZwOjf4O836bXM8Y5E4ycNiACfJVsj/AH0P3/rPZaBnA9bw/jz+q9/Fn1Yr/aF7QIhKc8cVRaclGUWjzRJrzneZ+TqGP81S6VFGVXXt0uPxWnSlYklYZ5YXeNKzbhOH8l4yh5aXEai0+2W9vYEmaeP5WrVEpr+11jUWqHNYtawFrBUGgnU2iMvL1HJe9v8AwSSOfHAsPhav7Td6leocimo7NmYixsOmmss8c44uCoq9U+dmCLcE+Y+noNZh8/UMaMRha+EQ1RQLfuxtdgNx1Fri8tYPCYjiAX/5DDpSSmyuiA5mZh37Ca9EsnJldlv2b3LvCaeGpBKWoYl2YfjdtS2uw1AmgaSVLFgr5SbX1sdjb1mNjWxdRzSRUpUetXPdyP4VQDS+176StiuJYkAJw/DrUVfL4lR8ikroQo3J9ZElyy8+SsdS1l1Y2HqbfS5mXxOtg8oxNc0CtG+Wo1mynsp73tpvOHwuG4pi8bT/AGygqYZbh0NvCYWINtbs06fBckYGkhp+Crgm5FS7m/pfa3pN7hjx63e/0z8trhfEUxNJK1Iko4upItsSNvpLcFh6C01VEVVVRYKosAB0AhT/AOvUzP3M8gYKnilZmVSCU+a3QnUD3tCREiVjR2MVoEv4DhgVLHL5gCRv7m++sujhNNlOZQcw1vr0tuddpcpUrW9B1+ksC3Wd5g+Y/i1yf+x1/EpqRSqHfpm6+089n2Fzfy/Tx2Gak+x1BG4PSfKPMvA6uCxD0KylWQ6fzKflYHqCIBlxRRQBRRRQCStae28lcR8fC02J8y+RvdRoftPEJ6T8K8VpUp+ocD8j/aeL1+HVxb+G/Bf209NonaWVlSmJcpGcPT1ZCrJwQMmspB4orxz9YAhJwcIYApKnIyaCXAzeNVyzU8Op81a5Yj8NIfOb9L6CayUwqhV2AsPaZXDMOzYitXcdqVP/AGLqSPcn8ptWvLs3CpmYAEnTTX2G85zkvjIxy1sQCP8AqtTVf4US2U27m4M6TJ322+88+rfC8U6xq4PF1cPck2XW197EEaems248cMp+17sr2rb4bTxGF8Z8XiPGNR7UqYWwUdMoGp0IvK2E4CcPnxVR6tfEEM4ps5KK7XyoiDSw01PaaXBeXUw3merUrVD81Wu1zf8AkB0Ua7TWxTFVLKpqMBcKCAWPbXaGWVlvwHJ4fG0eF0Ka4qt+9rOXqGxZnqOfNYfwja57TrJwuM5XqcQxdOvjKC0EpaBBUzVKtjcZ+gX2nciVyTGSXfegjGvGJkDMg6TCYrPbLt+LrrsVPbWX6Y+s5WhWp5vK4VVa9/Ww3N/zm4OMUUUtUqogBOrsFvpfS512needpWnl/wAYfh42OQYjD616SkZDtUTfKD0a+3e82OYPivw3C6eN47EXy4e1T7tfKD9ZwWM+OOJrXXB4IXvoWLVTl9URRYn3+8A8Xr0WRirAqykhlIsQRuCIOdLzpisTiKnj4vDGi7aXFJqat20bc263nNQBRRRQBTqfh5jMmLQE2D3X7ictNXlhrYugR/qp/UTPlm8LPpWF1lHv9AywGlXDGHXf6z5iV76sUzJg2gQZjczcyLglVmp1Kl76It7e7fhmuOOWV1ilc5gwFbEUwlGuaBLXdlW5ZOoHWWKeMtVWgLuyoM7am2nlue5AvMClzkjYZsR4VREQW/eWGaoSAAgvqLn8pqcHtSpr4jjxa3nfMwBZiL2W+4ANtpdwzk1l7E2QYqddT+JTrbQ9e3vA1aQZWQ3swKm2h99Os5rhvw/w1CrSqo9a9I5gpa6s38RFtO1vSGHRq9V7h2Emkih0/rJCQBFEmDOc5j5hqYWxTC1a43Y0+n0tLPA+OnFIGFCtSv8A6qhTp2t0mswsnUTcEe0YGOJU7sqyOY+WqWOVFrZ8qNnARsoJ7HuIHgfLowrVX8atWNS1vGfMEUbKo7WNvpN6RM1uV1r2ABWMIcmBMz1oBPISbiRtEZcb4OWw9fwECOxLAqbXY659O536zwjGcqcSqtkenVKhiLuSKY1+a7bDXt1n1T4Iy26aflPnH4wc7Va2KqYek+WjTOU5D87C9y3ax0t6TvvMFwjlnh+GIbF1GxdTY0aQIpqbXN3Bu9tdrT27kbFYcYcCklKkostlCrcC1rkHXe1zPkosTuZ2PJ3LWNrim+F8IioawVXI8xoqpe4AuPnAB01gH1HxPh9LE0jTqqtSm41VhcEfrrPlb4ncsLw7HPRp38JlFWlfUhWJGUnrYqR7WnX8p/EPGYHFLhsTRqFC3hNSJdnpve2akWJJGvy3I7Wj/HvAVHrUsRl8i0whtfS5JBJ+20A8iijkRoApuclpfG4cH/UWYc6X4f0S2Mpn+G7fYGZ811x5X6VhN5R7VT6W/XeWhKeHbWWVafLuhR6Zj76dP102MGIRJUK1k82cvjG0BSLmnZ1a4APy36fWcxzF8PC6U2w9V/HpKBmqMSHtqCGJ8pnoMU9HFz58fui4yvM+Hc643B+THYZ3AFvEC2Y27ts06XAfEbA1BrVNM9qikfmNJ0Naqmz2t66j7TPXguBqk/uaLn/aLzbLk4c++WOr9Fqz3OnOeBt/9qj/AOWv2jLzhQfTDrVrm/8A20OX/wAzYSxh+V8GhuuGog/7BFRVmrWQClQpdFsBVc+nQCZ/+c/nZzbR4ViqlRM1Sl4RJ0Qm59CSNJezTPfHgJUKWc01ZrDrlF7X+kzuSOYHx2G8Z0CEuygA6WUgDf8AWkNWzqTctV0gjpB3hEhEJyJMeQeVciMxg2kjBgydmTyMdjGlB2ltPpPlH4s8I8DieIt8tRjWW3QOdR9DefV84f4h8i0+IJ/BUS5RwOpOzfyzvPM+WFHv9J7F8IvGo0nfA4Bnr1AFbE4moEpBSR5aaBc2XYki97b6ATjavLbYGtkxlM2Jsjrez+axy9j7z3b4f8UpGgqoxsoAKsCCttMtrDYdoAfgnJ1i74opUaowqFVXyrU3Zgx1JJ66aAS5zPwNcVQqUmVSGRlvbbQ2se97fadEHBtB1V0Otv1pAPi7iODajVek4s1Nije4MrTtPi7hlTiVXKfmVGb0a1iCep0E4uAKei/C7A2FSsR/ID/W04ng/DHxFRUQE3OvoO89o4Rw9cPSWkuyjU9ydzOf6/mmOHRPNej0+Ft21KDd5ZBlOnLFJrziPXYsU4amZXBk1MJULV4rQd4+aXLsk8oOhAPvJUqSrsAL72AH5yCwxjJORakpBB1vHSPHKFDF8L8Sy+I1On1Sn5c3uZfwWFSkgSmoVVGigWEV5NTKhWbHWPI02kppGZwYo0UATQMK0hliAZjQjJIZfWPdDtBEwjiQZrT6B5nPcycNo1hasgYAX2vt3+wnC8H4T4OJzU8zLuVIYKoIOgOxuRtfSd3xauAytbNYMw7C3f6Xg+D0gwZw11YlgVFly9Leot+UA2OHVMyg2IBAt10PYwuLW6MD1H6tK2ADKtrgjN5SCSbafNfrvD4kjKb7W9vT+8A+WPiuijiVbICAcpse51M5vhnDnruEQXJ37Adyek9E515bbE46pVZ1C+VbAHNZVAv2l7hOAp0VyoAB36n3nk5/VY4TWPl6OLguV7ict8HXCpZdWPzN/Yek3qL3matToJcw5nGztyu69kx1NRfSEw0q05YpPaY2BZQ3hVgEbtMfmbGqaT0bv4tVGRBTvmubWN+gjww6spGddDSqBhcG/rJ3nO8l8JfC4VKVRrv5nb+XN+HXtCV+acGjhDiKea9tDcXPrsJdwvVZh3kLfbu6JJMNOY4tzlhsMyoWao7bCkM35ib2HrZ1VrFQwvY7j3juGUktnklwNHvKlOupJANyN/ftCVFzKwOlxa/a/WTL3A1OoDsQbbwgaYPLfLyYJXVHd87Zizm5P+AJuLNbrfZFoyNCZ4FZJYJEzSQkIrxhORMjaSlSkfLB+HJrvHvKDoOI8Wo4en4lerTpJp5qjBRr0BO8BwrjmGxYb9mrU6wXRsjA295TwOJw+LpKCKVVbBlDAOBpvrsZZ4Vwuhhs3gUadPOczGmqrmPW9hrO687jcbxCpRrGlUUeXMVIzHyW8oueuYgD3nVcFqM9Jbj8PsOxFpLj/CFxSZTcWIZW7MNtOsPw3DmnTVDuunv16QC5SS17ddYPF3yn9adYdNtpn8w4kU6DsTbQ/wBLW/OTldS05N15DxnGBqzkbZiB9CR9tJTW5309owQD/mRL66azh27u3Tx/VaRrS1RO0p06ZOrG/wCtpbpmwExrTyu0GhQ0r0TrC0jeRUVeDabytiuKUqe7AsfwoLs3oAJIC+h2j4fCopuqqD3A1+8c17koPhamLH73NSon/tA2d+2dh09ILFcjYKooHg5cpGqEqT7nrOhvGNTKCd7At9heH5c8brG6ZWS+VGjh6VLJRo00uuoFgcqjW5MBzbzIuDoM3zVCPItxe5tZj/KLzneTea6VRq7VqgSo9UsAxt5LWQAntIng643iJrJUWthlTJUF/LcA/uh3GxuJ68OLpzv5fbv/AKi5duy/wXm3BUcPSJqrnezVBqWztqxbtLVfnLPWp0sNS8QVBcVMwCC3U22EnW5JwTrlNBVG91uGv79o/DeR8JRN1Vj11Y2PoRJt9P8A1N7Loy91b4e18bUfENimumaya6Zgdclvw2tO4R5VoIFAVQABoANAPpLFOY559eW9aPosWVkrwQaPmgkTNJX0gs0kDGR80mDBxwY5RRIozSN5onby34JcRp0PFGIqpTzlfDDMBdlvoB0/Wk9owHEqVVv3dak+nR1Y67Wt0/xPlLCcSrEqqKtwLBbX30vl6nTedvwL4d47E00xF0pA/Ky3Dka2OboL22ndYPduJcZp4coKrqmc2F+pv0lt8StlZTcNsV16b3ninEPhRUalRNbE1HxGY5iXZwqDZaZI32M9K5Zdlp0qLnWitnJG5A0Pp0gHU03uP8ieffEzjA0ogjUgk9R6extOu47xVaFFnJF7G3vaeH8U4g1Wo1R92PfYdBPH6rl7dMejgw3diU9d4bJ2ma+MbQKua50sf7yzh2ci7rl9A1/znNsr17X6R0hGqjYan0/vKytf2lqgtttJlZppiJhkYNckD0Gol+idZTykmGp3G9pNGS6jawqb3laiwMs09vWSiiySNbb84MScWmbnMXyJg6tQ1CjAk3IVrKf/AM9J0eCwyUkFOmoVV0AUWH/PvJpJSs+TPOaytTMImIQGCUyYkyaUKJMGQiBjRlRlhAYBG0j55aBrx1MEGks0YGzR1OsCHkw8cKjExokkr+k1S+XKeIbOCfw2t0NuhuOu09u5V5txTU1povlt+7Vxc6bqh/GLd/Wcbyvy5Td0VkJDjQ9Qb2IPUqLgkz2HlflRcLTsxva/TRc1rlb6i9hed1gPgq1aogeqovvYCx67C+3sZdweGHme7C91udDlv8o7ATSFNdgBa3TrMvjByU39ieultrHvFbqHI80+IPFPEqmlTfyg3f8AmNpyKUwDrrCV62aozG+rH16xBu05Wdtu66OM1jqLdLaWwNJSoGXu089VEwLSzTOkqrqJYp6CZ5LxWaB11hBqZVVrSNRqhqKVIyfiHX9dJOu6bWlSNtvt6QT8RZWrBqTCnTQOHGpc3Oijp0mPiOI1g9UoLoyqlG62tU/7jseij19ILB8Zc10pUVFWmFyvUufKwGuY7bj1mv4bPtO3U4SsWVWsQCM1jv5tfylpGvMfH4ctT1qsmUhy6joupEejxI1UpVMKuem7jOxuMqLfM1vcbTK4294nLy2gZLWVcXjUpIXdrKouWP8AiWKVUOoZdmFxI17kmkKsEsKscTlUw0kIOEoxoTWLNFVGv0kIwmGj54OKA0IDcwwlenvDrLx8FR0aPngkbpHzStoeR8mcdSniESoG0bVmvmFtABtae7YPiCmndr2YEajQ6X7bWnh3B+WamfOzJmDElipNwdNOh06ek9NwQYGkC75AuYjYdRlyga+t+877Bfw3FGNVqYSwXQNe49Bbc3GuknzXWyYSpoxLDpa401mnhcEp8xUXPm6a9pS5soM1BwDplJI9tR+cnP8Amqw8vn00t9Df3jrhGI+Yj2/zDkWJ9Cf6yQnN6q6Gh8GvhjVifU6/aX0rk7C/vpKVKmo6aywGPTeYZ/JrdJW6kSzm01mdRVzube0tUqX1mdhrNN+2sLTW51kVSwhqRmdNVxvCVqtrUq5QPkBsjd721lTEcLxIqCph6yrlFvBYXp2GwFhp9ZtRB7GVjy5RNxlZpGLy/vqlGmpFmCAktfpr32lflvF1aCKtakyCpUWnRpLrl0N2Nvw9STJ8YxVWnXo1PCapRCEMEsSHJ0NvaXqVFq7Z7VKQIsSQFYj6bD1mty/XvJq/CPcsdxd2xFKhRCupJGINrhRbTXadCrn+306TIp41KVWnh1U+cHVRYLl/iHrNVZhnO07BZpSTtbaCQSVVpGmQim4k0a0hSEllN4wLWbrB5pKpIQB80cGDN4v6wCxTh1EqUjDBpUqaOu8iTBq2sYy0sPD1muwDeYmxK6FRa+X121PtNoYZajCmxYqFF1zGxysCNd/mX7RRT6Bg7WhTsBbSVeI0c62J0Nwdtfyiiis3BPLwvmrhJw+IZdLMSRbp6TIC2iinMz7Wx0cbvGVapPpDoesUUxyVFmmZYpxRTKnFlKl4Wm1oopFhi3hSmkUUnQEw1W1h/wAfnLBA6CNFFUUlQA3sM3U9fWHiigyuVGJ0kYooJWaTQmeKKAMWkYooApG2t4ooFakjQmf0jRSsYk+f0izxopYf/9k=" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font size="2"><br></font></p><p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">[و این منم</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">زنی تنها</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در آستانه فصلی سرد</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و یأس ساده و غمناک اسمان</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و ناتوانی این دستهای سیمانی .</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">زمان گذشت</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">ساعت چهار بار نواخت</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">امروز روز اول دی ماه است</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">من راز فصلها را میدانم</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و حرف لحظه ها را میفهمم</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">نجات دهنده در گور خفته است</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و خاک ، خاک پذیرنده</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">اشارتیست به آرامش</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در کوچه باد میآمد</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در کوچه باد میآمد</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و من به جفت گیری گلها میاندیشم</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">به غنچه هایی با ساقهای لاغر کم خون</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و این زمان خسته ی مسلول</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و مردی از کنار درختان خیس می گذرد</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">مردی که رشته های آبی رگهایش</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">مانند مارهای مرده از دو سوی گلو گاهش</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">بالا خزیده اند و در شقیقه های منقلبش آن هجای خونین را</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">تکرار می کنند</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">-سلام</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">– سلام</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و من به جفت گیری گل ها میاندیشم</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در آستانه فصلی سرد</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در محفل عزای آینه ها</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و اجتماع سوگوار تجربه های پریده رنگ</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و این غروب بارور شده از دانش سکوت</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">چگونه می شود به آن کسی که میرود اینسان</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">صبور ،</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">سنگین ،</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">سرگردان .</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">فرمان ایست داد .</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">چگونه می شود به مرد گفت که او زنده نیست ، او هیچوقت</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">زنده نبوده است.</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در کوچه باد میاید</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">کلاغهای منفرد انزوا</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در باغهای پیر کسالت میچرخند</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و نردبام</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">چه ارتفاع حقیری دارد .</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">آنها ساده لوحی یک قلب را</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">با خود به قصر قصه ها بردند</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و اکنون دیگر</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">دیگر چگونه یک نفر به رقص بر خواهد خاست</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و گیسوان کودکیش را</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در آبهای جاری خواهد رخت</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">و سیب را که سرانجام چیده است و بوییده است</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">در زیر پالگد خواهد کرد؟</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">ای یار ، ای یگانه ترین یار</font></p> <p style="font-weight: bold; font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">چه ابرهای سیاهی در انتظار روز میهمانی خورشیدند .][</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">]</p> text/html 2015-12-17T10:35:07+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::بیچاره پاییز... دستش نمک ندارد! ::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/183 <img style="width: 492px; height: 318px;" src="http://www.talab.ir/wp-content/uploads/2015/09/1655314379-talab-ir.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);"><br><br><br></span><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans; color: rgb(51, 0, 51);">[</span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);">بیچاره پاییز... دستش نمک ندارد!<br>&nbsp;این همه باران به آدم ها می بخشد اما همین آدم ها تهمت ناروای خزان را به او می زنند...<br>خودمانیم... تقصیر خودش است؛ <br>بلد نیست مثل «بهار» خودگیر باشد تا شب عیدی زیر لفظی بگیرد و با هزار ناز و کرشمه سال تحویلی را هدیه دهد!<br>سیاست «تابستان» را هم ندارد که در ظاهر با آدم ها گرم و صمیمی باشد ولی از پشت خنجری سوزناک بزند... <br>بیچاره... بخت و اقبالِ «زمستان» هم نصیبش نشده که با تمام سردی و بی تفاوتی اش این همه خواهان داشته باشد! <br>او «پاییز» است رو راست و بخشنده!<br>&nbsp;ساده دل فکر می کند اگر تمام داشته هایش را زیر پای آدم ها بریزد، روزی... جایی... لحظه ای... از خوبی هایش یاد می کنند!<br>&nbsp;خبر ندارد آدم ها رو راست بودن و بخشنده بودنش را به پای محبتش نمی گذارند… <br>عادت آدم ها همین است…! <br>یکی به این پاییز بگوید آدم ها یادشان می رود که تو رسم عاشقی را یادشان داده ای!<br>&nbsp;دست در دست معشوقه ای دیگر پا بر روی برگ هایت می گذارند و می گذرند تنها یادگاری که برایت می ماند... <br>«صدای خش خش برگ های تو بعد از رفتن آنهاست» ...! <br>ناراحت نباش پاییز! <br>این مردم سال هاست به هوای بارانی می گویند…<br>&nbsp;خراب!</span><font style="color: rgb(51, 0, 51);" size="2"><span style="font-weight: bold;">]</span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(51, 0, 51);" size="2">[<img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">]</font><br style="font-family: Mihan-IransansBold;"><br> text/html 2015-12-13T11:58:35+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::ربیع الاول::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/182 <div style="text-align: center;"><img style="width: 432px; height: 327px;" src="http://online98.org/i/attachments/1/1449945528706727_orig.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">[&nbsp; بهار ماه‏ ها، <span style="color: rgb(153, 51, 153);">ربیع الاول</span> است چرا که آثار رحمت الهی و ذخایر برکات خداوندی در این ماه پدیدار می‏ شود و انوار جمال الهی بر زمین و زمینیان می‏ تابد. ولادت رسول اکرم(ص) اشرف و سید موجودات و نزدیک‏ ترین خلق به خدا، در این ماه بوده است. حلول ماه ربیع الاول، ماه جشن و سرور اهل بیت(ع) مبارك باد.</span></font><span style="font-weight: bold;">][</span><img style="font-weight: bold;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><img style="font-weight: bold;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-weight: bold;">]</span><br><br></div> text/html 2015-09-24T07:20:41+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::عَرَفَه::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/181 <div style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">[روزِ<span style="color: rgb(0, 153, 0);"> عَرَفَه </span>میگَن فُرصَتِ آخَرِه بَخشِشِ...] [</span><img style="font-weight: bold;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img style="font-weight: bold;" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-weight: bold;">]</span></font><br><br><br><br><br></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 297px; height: 336px; color: rgb(51, 153, 153);" src="http://harimeyas.com/wp-content/uploads/2012/10/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" vspace="0" border="0"><br style="color: rgb(51, 153, 153);"><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 153, 153);"></span><br></div></div> text/html 2015-08-10T14:32:56+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..:: چشم دل::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/180 <font size="2"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold;">برای دیدن <sup style="color: rgb(255, 153, 255);">زیبایی</sup>، نیازی به <sup style="color: rgb(102, 0, 204);">بینایی</sup> نیست.. خیلی چیزها را میشود با چشم دل دید…</span></font><font size="2"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></font><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;<br></span></font><font size="2"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold;">آدم هایی را می شناسم… <sup style="color: rgb(0, 204, 204);">چشمان</sup> زیبا دارند.. اما زیبایی ها را نمی بینند!! </span></font><font size="2"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="2"><span style="font-weight: bold;">و روشن دلی را میشناسم.. که تمام زیبایی های اطرافش را با <span style="text-decoration: underline; color: rgb(153, 51, 153);">چشم دلش </span>می بیند!!</span></font><font size="2"><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);" size="3"><span style="font-weight: bold;"></span></font><br><br><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="3"><span style="font-weight: bold;"></span></font></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 463px; height: 317px;" src="http://unikade.ir/i/attachments/1/1439111098543895_orig.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2015-06-03T08:42:20+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..:: می آید مهربان ترین ::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/179 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></span></p><p style="text-align: center;"><img style="width: 440px; height: 353px;" src="http://www.uploada.ir/images/vxa1v1e51f8gqafoddnf.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff0000;">قلب</span> پاره پاره ام بهانه می گیرد جوابش با <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">خودت</span></span>...<font size="2">من دیگر نمی توانم پاسخگوی بیچارگی اش</font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"> باشم حواله ام نکن به این در و آن در<span style="font-weight: bold;">جز </span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">تو</span><span style="font-weight: bold;"> دری نیست</span> جز <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">تو</span><span style="font-weight: bold;"> </span>گشایشی نیست ای به فدای<span style="font-weight: bold;"> </span><sup><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دل</span></sup><br></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"> تنهای تو "<span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">چقدر کم هستم</span>"چقدر برای "فدای<span style="font-weight: bold;"> </span><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">تو</span> شدن" کم هستم مرا ببخش<span style="font-size: 10pt;"> که حتی لایق به</span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;"> فدای <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">تو</span> شدن هم نیستم... این روزها </span></font><font size="2"><span class="messageBody"><span class="userContent"><span dir="rtl">پایانی برای قصه ها نیست،<span style="color: rgb(153, 0, 51);"> نه بره ها گرگ میشوند نه</span></span></span></span></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><span class="messageBody"><span class="userContent"><span dir="rtl"><span style="color: rgb(153, 0, 51);"> گرگها سیر!</span> خسته ام از <span style="color: rgb(0, 153, 51); font-weight: bold;">جنس قلابی آدمها</span>... <span class="text_exposed_show">حالم خوب است...اما خنده هاوچشمهایم<span style="color: rgb(255, 0, 51);"></span> <span style="font-weight: bold;">درد</span></span></span></span></span></font></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><span class="messageBody"><span class="userContent"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show"><span style="font-weight: bold;"> دارند</span>!&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><span style="color: rgb(255, 204, 51);">زودتر بیا</span></strong>..</span></span></span></span></font><font size="2"><span class="messageBody"><span class="userContent"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 204, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">اله</span><span style="color: rgb(0, 102, 0);">م ع</span><span style="color: rgb(0, 153, 0);">جل</span> لولی<span style="color: rgb(51, 255, 51);">ک ا</span><span style="color: rgb(102, 255, 153);">لفر</span><span style="color: rgb(153, 255, 153);">ج</span></span></font></span></span></span></span></font></div> text/html 2015-04-21T15:01:09+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری اِلـــهــــه صَـــبــر و اِحـــســآس http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/178 <p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;" class="MsoNormal"><img style="width: 377px; height: 232px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDTvCVo9ReVBmaPVM8NciN5wWM_a9yZ-7_AtlxEt9qFoejBK7KosC8WyRw" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);" class="MsoNormal"><font size="3"><strong><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA"><br></span></strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);" class="MsoNormal"><font size="3"><strong><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">نامت را بای</span></strong></font><font size="3"><strong><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="AR-SA">د این گونه سرود</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;"><span dir="LTR"></span>:.</span></strong></font></p><p class="MsoNormal"><br><font size="3"><b style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;;"> <strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">زینب یعنی تبلور <sup style="color: rgb(102, 0, 204);"><span style="text-decoration: underline;">صبر علی</span></sup> و تجسم <sub style="color: rgb(204, 51, 204);">عصمت فاطمه</sub></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></strong><br> <strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">زینب یعنی، زینت <sup style="color: rgb(51, 153, 153);">شب های بی کسی</sup> و<sub style="color: rgb(255, 102, 102);"> تنهایی</sub> و <sup style="color: rgb(204, 102, 204);">بی زهرایی پدر</sup></span><sup style="color: rgb(204, 102, 204);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></sup>.</span></strong><br> <strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">زینب یعنی مرحم <sup style="color: rgb(255, 0, 0);">زخم های سینه مادر</sup></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></strong><br> <strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">زینب یعنی <sup style="color: rgb(0, 0, 153);">سنگ صبور غربت</sup> و <sub style="color: rgb(51, 0, 153);">مظلومیت حسن</sub></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span></strong><br> <strong><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;" lang="AR-SA">زینب یعنی <sup style="color: rgb(51, 204, 255);">خطبه گویای رشادت</sup> و <sub style="color: rgb(204, 51, 204);">حقانیت حسین</sub></span></strong><sub style="color: rgb(204, 51, 204);"><span dir="LTR"></span></sub><strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"><sub style="color: rgb(204, 51, 204);"><span dir="LTR"></span></sub>.</span></strong><br> <strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">زینب یعنی زهرایی که سقیفه <sub style="color: rgb(255, 0, 0);">خون</sub> بارش کربلا آفرین شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></strong><br> <strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">زینب یعنی پرستار زخم های <sup style="color: rgb(0, 102, 0); text-decoration: underline;">عاشورایی</sup></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></strong><br> <strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">زینب یعنی آغوش پناه کبوتران پر و بال سوخته<sub style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> کربلایی</span></sub></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></strong><br> <strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">زینب یعنی <sup style="color: rgb(0, 153, 0);">زن</sup>، <sub style="color: rgb(204, 51, 204);">اسوه</sub>، <sup style="color: rgb(255, 102, 102);">وقار</sup>، <sub><span style="color: rgb(51, 204, 255);">شکیبایی</span></sub>، <sup style="color: rgb(204, 102, 204);">عصمت</sup>، <sub style="color: rgb(153, 51, 153);">نجابت</sub>، <sup style="color: rgb(102, 102, 204);">شجاعت</sup></span><sup style="color: rgb(102, 102, 204);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></sup>.</span></strong><br> <strong><span style="font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">زینب یعنی وصف تمام <sup style="color: rgb(204, 51, 204);">خوبی ها</sup> تا <sub style="color: rgb(204, 51, 204);">بی نهایت</sub></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!</span></strong></span></b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,&quot;serif&quot;"></span></font></p> text/html 2015-03-11T13:02:52+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::الکَوثَرَ::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/174 <div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="2">در میان نامه ی اعمال در محشر فقط </font><br><br><font style="font-weight: bold;" size="2">روزهایی که برایت</font><font style="font-weight: bold;" size="2"><sup style="color: rgb(255, 0, 0);">گریه</sup><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span>کردم دیدنیست ....</font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></div> <font style="font-weight: bold;" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 416px; height: 387px;" src="http://8pic.ir/images/rldy6ozf6nves6r2xygu.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><br><font size="3"><br>#بمیـــــــــــرم مـــن تو ڪه </font><font style="color: rgb(0, 153, 0);" size="3">ضرــــــــیح </font><font size="3">نــــבاری<br>&nbsp;تا مــــن بگویمـ...ـ<span style="color: rgb(0, 153, 0);">בخــیل</span> ڪرבه ام بــــه<br><span style="font-weight: bold;">&nbsp;پنجــــــر ه های</span> ضریحت... <br>امـا..ـבلــҐ را <br>با تماҐ <span style="color: rgb(0, 153, 0);">ωـیاهی اش</span>...<br>&nbsp;#ـבخـیل میڪنمـ...بـــه<br><span style="color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;خــاڪ های</span> #ڪوچــــه<br>&nbsp;یا ڪه نهـ...اصـــــــلآ #<span style="font-weight: bold;">محـــــڪمترش</span> میڪنم...<br>&nbsp;آن هــــــــــــҐ با " میــــــــــــخ <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 153, 0);">"پشتــــــــ " בر "</span></font><br><br><br> text/html 2015-02-14T12:08:29+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::سرزمین نور ::... http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/173 <font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);" size="2">اینایی ک&nbsp; میخام بنویسم همشون دست نوشته های خودمه </font><img style="color: rgb(204, 51, 204);" class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/marks/18152.gif" alt="آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی,دانلود آیکن" height="20" width="20"><br style="color: rgb(204, 51, 204);"><font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);" size="2"><br>نمیگم قلم خوبی دارم ...&nbsp;&nbsp; نه ....ولی قابل تحمله ...</font><img style="color: rgb(204, 51, 204);" class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/marks/18152.gif" alt="آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی,دانلود آیکن" height="20" width="20"><br><br><font size="2"><br><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;">سفر ما شروع شد </span></font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/marks/18148.gif" alt="آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی,دانلود آیکن" height="20" width="20"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"></span><br style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"><br style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;">اولین مکان مقدسی ک رفتیم دو کوهه بود </span><br style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"><br style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;">رفتیم حسینیه جایی ک شهید همت با رزمنده ها درست کرده بودن</span><br style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"><br style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-weight: bold;">&nbsp;مستقر شدیم و راوی شروع کرد ب حرف زدن توضیح دادن و شرح خاطرات ...</span></font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 500px; height: 384px;" src="http://www.uploada.ir/images/l53qmgw31byi7ki4crmh.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><br><br><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 499px; height: 349px;" src="http://www.uploada.ir/images/lniwb7k526u42gefpgbg.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><br><br><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 499px; height: 373px;" src="http://www.uploada.ir/images/tpn67da6sxp9x7kumv2j.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><font style="font-weight: bold; text-decoration: underline; color: rgb(204, 51, 204);" size="2"><br>خرم شهر ... اردوگاه شهید مهدی باکری...</font><br><br><br style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);">دوشنبه ....شب رزمایش...</span><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><br><span style="color: rgb(0, 0, 153);">تنها نسیم بود که دست مهربونش رو روی صورت هامون می کشید</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">و تنها صدای راوی بود که سکوت فضارو می شکست </span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(204, 153, 51);">ستاره </span>ها روی سقف اسمون خود نمایی میکردندو به هرکی که سرش رو به اسمون بود چشمک میزدن ...</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">انگار شهدا بودند که به جای ستاره ها از اسمون نگامون می کردند و بهمون لبخند می زدن .</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">شروع رزمایش برابر بود با صدای شلیک گلوله و خمپاره و صحنه هایی از گذشته که دل بچه هارو به درد می اورد</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">که باعث می شد قطره های اشک صورتشون رو بپوشونه ....!</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">فضای معنوی به وجود اومده بود دیدن رنج هایی که مردم برای دفاع از میهن مون کشیده بودن</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;همه رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود&nbsp; دیدن تصاویری از <span style="color: rgb(0, 102, 0);">شهید</span> شدن فرزند یه مادر و موندن داغ اون روی دل مادر . </span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">دیدن <span style="color: rgb(0, 153, 0);">شهید</span> شدن فرمانده یه گردان . دیدن له شدن جسم های بی جون زیر تانک دشمن </span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">و غلط زدن ادم ها توی <span style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: line-through;">خون </span>و دیدن کلی تصاویر دیگه&nbsp; که توی ذهن ادم نمیگنجه !</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">دل نترس میخاد رفتن به مکانی که میدونی شاید برنگردی !</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">شاید بمیری این دنیا رو ترک کنی ویا بدنت زیر تانک ها له بشه و یا </span></font><font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);" size="2">گمنام</font><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> </span>بشی ....</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">کاش الان هم از جوون مردونگیشون و شجاعت شون رو مآ هم دآشتیم .</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">برنامه به پایان رسیده بود و در حآلی که توی دهن بچه ها تصاویری از <span style="text-decoration: line-through; color: rgb(51, 204, 255);">جنگ</span> حک شده بود</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;با قدم های اروم به خابگاهاشون برگشتن منتظر شروع فردایی دیگه بودن برای دیدن مناطق جنگی ....!</span></font><br><br><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 477px; height: 344px;" src="http://www.uploada.ir/images/1tkwedice8vv5uh9pj49.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 479px; height: 354px;" src="http://www.uploada.ir/images/2snjzf9drv29kidmifjx.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><br><br><br><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-weight: bold;">سه شنبه صبح ... اروند کنار ....</span><br><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><br><span style="color: rgb(0, 0, 153);">اروند یعنی <span style="color: rgb(102, 51, 102); text-decoration: line-through;">وحشی</span>!</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">اروند یعنی اگه بخوای ازش رد بشی نمی دونی زنده می مونی یا می میری !</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">اروند یعنی قبل این که وارد اب بشی <span style="color: rgb(0, 102, 0);">اشهدات</span> بگی!</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">یعنی <span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهید </span>شدن دوستت تو رود خونه و صدای خرخر گلویی که با<span style="text-decoration: line-through; color: rgb(255, 102, 102);"> گلوله</span> پاره شده...<br><br>و فرو کردن سرش توی آب برای لو نرفتن عملیات!</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">اروند رودی که به نظر خیلی اروم میاد ولی توی دلش نمی دونی چی میگذره&nbsp; همون <span style="color: rgb(102, 0, 204); text-decoration: underline;">آرامش قبل از طوفان </span>!...</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">یعنی با تموم وجود و بدون خستگی توی چند ماه غواصی کردن رو یاد بگیری!</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">یعنی جذر و مد نا منظم اب !</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">یعنی عملیات والفجر 8 با رمز یا زهرا !</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">اروند یعنی جسم بی جون یه <span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهید</span> در طول رود خونه و دفن شدن در اعماق 3 متری رود خونه !</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">اینا تموم حرف هایی بود که من از سخنرانی های راوی فهمیدم .....</span><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><br style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">حرف هایی که خود راوی صحنه هاش رو تک به تک به چشم خودش دیده بود ...!</span></font><img class="img" src="http://www.emoticons.ir/files/smiles/marks/18094.gif" alt="آیکن علامت سوال,آیکن علامت تعجب,شکلک علامت تعجب,شکلک علامت سوال,آیکن علامت ها,آیکن علائم نوشتاری,آیکن های متحرک,آیکن های متنی,شکلک برای وبلاگ,شکلک برای پست ها,شکلک های فانتزی,شکلک دخترانه,شکلک صورتی,آیکن صورتی,آیکن های صورتی,دانلود آیکن" height="20" width="20"><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><br><br><br></span></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 477px; height: 356px;" src="http://www.uploada.ir/images/zrqxq8zdxxup4uz4b0kq.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"></span><br><br><br></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 479px; height: 370px;" src="http://www.uploada.ir/images/8tmurhxw79oya9su30m0.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><br><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 475px; height: 354px;" src="http://www.uploada.ir/images/viofz8yr19mlhkf5p.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 467px; height: 348px;" src="http://www.uploada.ir/images/8xkbunknjzp6nrfxf7jq.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br></div><br><br><br><div style="text-align: center;"><br><br><br><br><img style="width: 479px; height: 358px;" src="http://www.uploada.ir/images/ksjy524m90v3o90xh6hc.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"><br><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);" size="2"><br></font><div style="text-align: right;"><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><font style="font-weight: bold; color: rgb(204, 51, 204);" size="2">بقیه در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2015-01-23T09:54:52+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::انگیزه::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/172 [[http://www.aparat.com/v/pSwZF]<br><br><font style="color: rgb(102, 0, 204);" size="2"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;وَ اَمــا ی کلـــیپ جآلـــب </span></font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br><br><font style="font-weight: bold; color: rgb(102, 0, 204);" size="2">بَرآی ایـــن کِ&nbsp; صدآی کلیـــپ با نَوآی وِبــآگ قــآطی نَشـــه نَوآی وِبلآگ رو بِبَندیـــن </font><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"> text/html 2015-01-07T14:27:47+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::بادکنک من کجاست؟؟::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/170 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><br><font color="#000099"><b><font size="3"><span style="font-family:FangSong; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"> <img src="http://s5.picofile.com/file/8160552492/balloon_gif_3656_19841_hd_wallpapers_jpg.gif" alt="" align="texttop" border="0" hspace="0" vspace="0"></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بادکنک من کجاست؟؟</span><span style="font-family:FangSong;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></font><font size="3"><span style="font-family:FangSong; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></font></b></font> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سمیناری برگزار شد و پنجاه نفر در آن حضور یافتند. سخنران به سخن گفتن مشغول بود و ناگاه سکوت کرد</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> و به هر یک از حاضرین بادکنکی داد و تقاضا کرد با ماژیک روی آن اسم خود را بنویسند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:FangSong; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font><font size="3"><span style="font-family:FangSong; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></font></b></font> </p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سخنران بادکنک‌ها را جمع کرد و در اطاقی دیگر نهاد. سپس از حاضرین خواست که به اطاق دیگر بروند <br></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و هر یک بادکنکی را که نامش روی آن بود بیابد. همه باید ظرف پنج دقیقه بادکنک خود را بیابند. <br></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA">همه دیوانه‌وار به جستجو پرداختند؛ یکدیگر را هُل می‌دادند؛ به یکدیگر برخورد می‌کردند</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> و هرج و مرجی راه انداخته بودند که حد نداشت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:FangSong;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b></font></p><font color="#000099"><b><font size="3"> </font><font size="3"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مهلت به پایان رسید و هیچکس نتوانست بادکنک خود را بیابد. <br></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA">بعد، از همه خواسته شد که هر یک بادکنکی را اتفاقی بردارد و آن را به کسی بدهد که نامش روی آن نوشته شده است.</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> در کمتر از پنج دقیقه همه به بادکنک خود دست یافتند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:FangSong;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></b></font></p><font color="#000099"><b><font size="3"> </font><font size="3"> </font></b></font><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font color="#000099" size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><b>سخنران ادامه داده گفت: </b><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><font color="#000099"><b><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:FangSong;mso-fareast-font-family: FangSong;mso-hansi-font-family:FangSong;mso-bidi-language:FA" lang="FA">«همین اتّفاق در زندگی ما می‌افتد. همه دیوانه‌وار و سراسیمه در جستجوی سعادت خویش به این سوی و آن سوی چنگ می‌اندازیم و نمی‌دانیم سعادت ما در کجا واقع شده است. سعادت ما در سعادت و مسرّت دیگران است. به یک دست سعادت آنها را به آنها بدهید و سعادت خود را از دست دیگر بگیرید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:FangSong;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-language: FA">»</span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;line-height: normal;tab-stops:.25in .5in .75in 1.0in 1.25in 1.5in 1.75in 2.0in 2.25in 2.5in 2.75in 3.0in 3.25in 3.5in 3.75in 4.0in 4.25in 4.5in 4.75in 5.0in 5.25in 5.5in 5.75in 6.0in 6.25in 6.5in 6.75in 7.0in 7.25in 7.5in 7.75in 8.0in; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><br><font color="#000099"><b><font size="3"><span style="font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;MS Mincho&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></font></b></font><span style="font-family:FangSong;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ansi-language:EN;mso-bidi-language:FA" lang="EN"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-12-26T10:31:00+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::عصـرجـمـعـہ::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/169 <div style="text-align: center;"><font size="2">دیـگـرشـدہ ام <b>دچــار</b> وسـواس<b>”بیــا”<font color="#ff0000"> !</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;بد جور بــہ <b>عصـرجـمـعـہ </b>حـسـاس<b>”بـیا”<font color="#ff0000"> !&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://online98.org/i/icons/zaraban.gif"><font size="2"><b>یـٰا صـٰاحِـبـَـ الـزَّمـــٰانْ. . .&nbsp;</b></font><img src="http://online98.org/i/icons/zaraban.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">فَـقـیرِ <font color="#ff0000">گـوشــہ نِـشـینِ</font> مَحـبّتَـت <b>هَستَم </b>،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بـسـاز بـا <b><font color="#ff0000">دلِ</font></b> آنڪــــہ فَـقَـط <b>(تـــ</b></font><img src="http://online98.org/i/icons/zaraban.gif"><b style="font-size: small;">ــو ) را دارَد. . .&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://online98.org/i/icons/s43.gif"><font size="2"><b>اَلـلّهُمَّ <font color="#ff0000">عَــجِّــل</font> لِـوَلـیِّـڪَـــــــــ الـفَـرَج&nbsp;</b></font><img src="http://online98.org/i/icons/s43.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1397053549292825_large.jpg" alt=""></div> text/html 2014-12-10T18:10:11+01:00 emamzaman-mahdi.mihanblog.com مریم آهنگری ..::یک آیــه::.. http://emamzaman-mahdi.mihanblog.com/post/168 <font size="2">روی <font color="#FF0000">پـــــرده ی کعــبه</font> ؛ <br><br>این <font color="#006600">آیه</font> حک شده اســت : <br><br>نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا <font color="#CC66CC">الْغَفُــورُ</font><font color="#6666CC"> الرَّحِـــیمُ <br></font><br>و مـــن . . . <br><br>هنــــوز و تا همیشــه <br><br>به همین یک آیــه دلخــوشــــم : <br><br>" بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ی <font color="#FF6600">مهــــربانم</font> ! "</font><br><br><br><img src="http://www.uploada.ir/images/5c08ospeq7skep2pp5h.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="364" hspace="0" vspace="0" width="510"><br><br>